img

ohyes@ohyespest.com

img

0907977961

Quy trình kiểm soát côn trùng tối ưu

Quy trình kiểm soát côn trùng tối ưu

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, việc kiểm soát côn trùng là điều quan trọng, đặc biệt vì các doanh nghiệp phải tuân theo các hướng dẫn về an toàn và vệ sinh do chính quyền địa phương đặt ra. Quy trình vận hành chuẩn kiểm soát côn trùng, hay còn gọi là SOP, rất hữu ích trong việc giúp các doanh nghiệp tuân theo các hướng dẫn, vì nó chỉ ra người chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề côn trùng, các phương pháp kiểm soát và cách xử lý các công cụ và hóa chất cho mục đích kiểm soát côn trùng.

Bối Cảnh

Côn trùng & động vật gây hại gây ra nguy cơ sức khỏe đáng kể. Ngoài việc mang các sinh vật gây bệnh, động vật gây hại cũng có thể làm ô nhiễm thực phẩm với các chất lạ như lông, lông, phân / nước tiểu, trứng và xác chết. Cơ sở sản xuất thực phẩm cung cấp các điều kiện lý tưởng cho sinh vật gây hại sống và sinh sản (tức là thức ăn, nước uống, nơi ở và bảo vệ). Việc kiểm soát không tốt có thể dẫn đến sự xâm nhập của côn trùng và hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

1. Mục Đích / Phạm Vi

Viết ra mục đích và phạm vi của bạn để Kiểm soát Côn trùng & Động vật gây hại.

Ví dụ: Để hạn chế sự xâm nhập của loài gây hại vào những nơi sản xuất thực phẩm và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bẫn nguyên liệu đầu vào, cơ sở và thiết bị.

 •  Quản lý chất thải
 •  Làm sạch và vệ sinh
 •  Tòa nhà, Cơ sở vật chất và Thiết bị

2. Quyền Hạn Và Trách Nhiệm

Viết ra ai có thẩm quyền và trách nhiệm cụ thể đối với Kiểm soát Côn trùng và Động vật gây hại. Hãy nghĩ về người quản lý, người giám sát và những người khác nếu cần thiết và bao gồm cả bất kỳ nhà thầu nào.

Ví dụ: Người điều hành doanh nghiệp có trách nhiệm chung trong việc đảm bảo Kiểm soát Côn trùng & Động vật gây hại hiệu quả. Các hoạt động kiểm soát côn trùng cụ thể được phân công như sau: [bao gồm các chi tiết cụ thể đối với chức danh hoặc vai trò công việc, bao gồm (các) tên của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng bên ngoài nào tham gia theo hợp đồng].

3. Biện Pháp Kiểm Soát

Viết ra cách bạn đảm bảo loài côn trùng & động vật gây hại được kiểm soát. Hãy xem xét ít nhất những điểm sau:

 1. Cách bạn ngăn chặn sự xâm nhập củacôn trùng gây hại, ví dụ:
  • bảo vệ cơ sở bằng cách ngăn chặn côn trùng & động vật gây hại (ví dụ bằng cách đậy nắp cống, lưới chắn trên cửa sổ, bịt kín cửa ra vào và sửa chữa các lỗ hổng trên tường, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn riêng cho Tòa nhà, Cơ sở và Thiết bị);
  • kiểm tra / giám sát nguyên liệu đầu vào và thiết để tìm dấu hiệu của sinh vật gây hại;
  • đào tạo nhân viên để nhận biết và báo cáo các dấu hiệu bị lây nhiễm, sự hư hỏng của công trình và các điểm có thể xâm nhập;
  • đảm bảo việc loại bỏ thức ăn và các chất thải khác thường xuyên và làm sạch hiệu quả các khu vực có nhiều chất thải để giảm nguồn thức ăn cho sinh vật gây hại và ngăn chặn điều kiện cho chúng sinh sản và tồn tại;
  • đảm bảo không để nước đọng thành vũng và bất kỳ sự cố tràn nào đều được dọn dẹp ngay lập tức;
  • kiểm tra / giám sát các dấu hiệu của sinh vật gây hại trong cơ sở và thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức để kiểm soát tình hình;
  • thực hiện các biện pháp vệ sinh khác để ngăn chặn côn trùng & động vật gây hại (ví dụ: đóng cửa giao hàng sau khi nhận / gửi hàng.).
 2. Cách bạn đảm bảo có các biện pháp kiểm soát hiệu quả để đối phó với các loài côn trùng và động vật gây hại không thường xuyên và ngăn ngừa sự xâm nhập, ví dụ:
  • khi thích hợp, đảm bảo các biện pháp kiểm soát vật lý (ví dụ: thiết bị diệt côn trùng bằng điện, màn che, quạt thổi và bẫy) được cung cấp và được sử dụng và bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất; hoặc
  • đảm bảo bất kỳ biện pháp kiểm soát hóa chất nào (ví dụ: áp dụng hóa chất diệt côn trùng, khử trùng) đều được thực hiện bởi nhân sự có chuyên môn phù hợp (có thể cần chứng nhận).
 3. Cách bạn đảm bảo các biện pháp kiểm soát côn trùng gây hại không gây lây nhiễm bẫn thực phẩm, ví dụ:
  • đảm bảo vị trí phù hợp của các biện pháp kiểm soát (ví dụ: thiết bị diệt ruồi bằng điện, bả chuột…) để tránh ô nhiễm sản phẩm có thể xảy ra;
  • lưu giữ các chế phẩm kiểm soát côn trùng gây hại ở nơi có ổ khóa và chìa khóa, nơi chúng không thể làm lây nhiễm thực phẩm và khu vực thực phẩm;
  • đảm bảo việc thu gom và xử lý xác các loài gây hại một cách thích hợp;
  • thực hiện việc kiểm soát côn trùng & động vật gây hại theo những cách không làm phát sinh lây nhiễm thực phẩm, ví dụ: bằng cách loại bỏ thực phẩm và bao bì tiếp xúc với thực phẩm khỏi các khu vực trước khi tiến hành xử lý; bằng cách che đậy thiết bị thực phẩm; bằng cách xử lý động vật gây hại ngoài giờ hoạt động bình thường để giảm thiểu gián đoạn các hoạt động thực phẩm bình thường, và
  • đảm bảo khu vực được thông gió đầy đủ, được làm sạch và vệ sinh trước khi bắt đầu hoạt động.

4. Theo Dõi

Viết ra cách bạn kiểm tra xem bạn có đang ngăn chặn loài sinh vật gây hại hay không và cách nhân viên hoặc những người khác (ví dụ: nhà thầu) đang làm việc để đảm bảo rằng có các biện pháp kiểm soát côn trùng & động vật gây hại thích hợp.

Hãy xem xét các hành dộng kiểm tra sau:

 • Kiểm tra bằng mắt thường xuyên (ví dụ: không có kẽ hở nào trên tường cho phép động vật gây hại xâm nhập; có nắp đậy cống rãnh; chất thải thực phẩm được giữ trong hộp kín; thực phẩm và rác khác được loại bỏ thường xuyên; thức ăn rơi vãi được dọn dẹp nhanh chóng, v.v.).
 • Tìm kiếm các dấu hiệu hoạt động của sinh vật gây hại (ví dụ như mồi nhử bị gặm nhấm, hộp đựng thực phẩm bị hư hỏng, phân của loài gặm nhấm / chim, côn trùng kho – bướm đêm, mọt).
 • Kiểm tra xem thiết bị kiểm soát côn trùng gây hại có đang hoạt động ổn định, chính xác hay không.
 • Xem xét hồ sơ kiểm soát côn trùng – các nhà thầu có kiểm tra đúng loài gây hại không, họ có đáp ứng các nghĩa vụ trong hợp đồng không, có bất kỳ phân tích xu hướng côn trùng gây hại nào không (ví dụ theo mùa, liên quan đến nhà cung cấp).

5. Hành Động Khắc Phục

Viết ra cách bạn khắc phục bất kỳ vấn đề nào mà việc giám sát xác định, hoặc cách bạn nhận ra. Bao gồm cách bạn bao gồm những điều sau:

 1. Xác định mức độ của vấn đề (tức là điều gì đã xảy ra, tại sao và khi nào nó xảy ra, nó xảy ra như thế nào và liệu có sản phẩm nào bị ảnh hưởng hay không);
 2. Khôi phục quyền kiểm soát (nghĩa là hành động cần thiết ngay lập tức để ngăn chặn nhiều sản phẩm bị ảnh hưởng hơn và để khắc phục sự cố);
 3. Xử lý sản phẩm và thiết bị bị ảnh hưởng. (ví dụ: ngăn chặn bất kỳ sản phẩm không an toàn nào được sử dụng – xem hướng dẫn riêng cho Khiếu nại, Sản phẩm không phù hợp, Hành động khắc phục và Thu hồi).
 4. Ngăn ngừa việc tái diễn (ví dụ: sử dụng thông tin thu được từ vấn đề để xác định các cách tốt hơn để thực hiện công việc; phát triển các thủ tục tốt hơn; cải thiện hệ thống kiểm tra; cung cấp chương trình đào tạo nhân viên tốt hơn, v.v.).

6. Tài Liệu Và Lưu Trữ Hồ Sơ

Xác định những hồ sơ bạn cần giữ cho thủ tục này. Những điều này sẽ giúp bạn giới thiệu và duy trì các thực hành tốt nhất quán, đồng thời chứng minh cho người xác minh (đánh giá viên) của bạn rằng bạn đang kiểm soát đầy đủ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và phù hợp của thực phẩm.

Đánh giá bất kỳ hồ sơ nào bạn đã có và giới thiệu bất kỳ hồ sơ bổ sung nào bạn cần cho các hoạt động giám sát và hành động khắc phục mà bạn chỉ định trong thủ tục của mình. Khi giám sát, bạn có thể có một tùy chọn để:

 • ghi lại mọi lần kiểm tra; hoặc
 • chỉ ra rằng các cuộc kiểm tra đã được thực hiện thường xuyên (ví dụ: trong suốt một tuần) và chỉ ghi lại kết quả của một cuộc kiểm tra cụ thể nếu có vấn đề gì xảy ra. Trong những trường hợp này, hãy luôn ghi lại những gì bạn đã làm để đưa mọi thứ đúng vào (hành động sửa chữa).
 • Đặt các biểu mẫu thuận tiện cho nhân viên sử dụng và cho mọi người biết họ đang ở đâu. Lưu giữ các biểu mẫu hồ sơ đã hoàn thành cùng nhau ở nơi chúng có thể được tìm thấy dễ dàng để kiểm tra xác minh nội bộ thường xuyên.